Bossen voorzien ons van hout. 
Om de toekomst van onze openbare bossen niet in het gedrang te brengen, wordt de kap van dit hout gereglementeerd en worden erkenningen toegekend aan zowel kopers als exploitanten van hout. De verkoop ervan gebeurt via openbare houtverkopen. Deze houtverkopen zijn onderhevig aan bepaalde regels. De wetgeving omtrent openbare houtverkopen vind je terug in deze brochure van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Eerlijk hout en papier krijgt een label.

In de Vlaamse openbare bossen wordt jaarlijks meer dan 220.000 m³ hout gekocht en geëxploiteerd. Deze houtkap dient vakkundig en verantwoord te gebeuren. In overleg met de houtexploitatiesector en het ANB is daarom de erkenningsregeling opgesteld. Die geldt zowel voor kopers als voor exploitanten. Omdat de erkenning een kwaliteitsgarantie wil bieden bij het uitvoeren van bosexploitaties, moeten de erkende kopers en exploitanten aan een aantal voorwaarden voldoen.

De verkoop van het hout gebeurt via jaarlijkse openbare houtverkopen. Via een houtcataloog wordt het hout aangeboden.

Wanneer mensen houtproducten in huis halen, houden ze niet alleen rekening met hun portemonnee, maar steeds meer ook met sociale en ecologische aspecten. Er is dan ook een groeiende vraag naar eerlijk hout en papier. Een label zoals het FSC (Forest Stewardship Council) is daarop een antwoord. Ook voor de Vlaamse bosbeheerder liggen hier belangrijke kansen.

Volgende openbare verkopen

Openbare houtverkoop Regio Hoge Kempen, Lage Kempen, Noordoost-Limburg

Woensdag 9 oktober 2019

Deze openbare houtverkoop heeft betrekking op de domeinen Roelerheide, Dilserheide, Moorsberg, Mechelse Heide, Kleine Homo, Stokkemerbos, Wimersmeer, Laarderheide, Waartlaarderheide, Muisvennerheide, Genitserheide, Wijshagerheide, In den Damp, Binnenheide, Aan de Vreenweg, Broekheide, Tongersven, Kievit, Kolisheide-Neerpelt, Kievelden, Donderslagheide, Gielisheide, Langveld, Karrestraterheide, Hoeverheide Lommel, Kattenbosserheide, Geneberg, Gemeentebossen Eksel, MD Kamp Beverlo, Kanaal van Beverlo

Openbare houtverkoop Regio Antwerpse Kempen

Woensdag 9 oktober 2019

Deze openbare houtverkoop heeft betrekking op het domein Bergeyckse Bossen.

Openbare Houtverkoop Regio Hageland en Demervallei, Regio Meerdaal

Donderdag 24 oktober 2019

Deze openbare houtverkoop heeft betrekking op de domeinen Bertembos, Meerdaalwoud, Heverleebos, Monnikshof, Muggenhoek, Bossen Meenselbeekvallei, Lindenbos, Chartreuzenbos, Walenbos, Demerbroeken, Vallei van de Drie Beken, Borchbeemden, Webbekoms en Diesters Broek, Het Vinne.

Alle data