Bossen voorzien ons van hout. 
Om de toekomst van onze openbare bossen niet in het gedrang te brengen, wordt de kap van dit hout gereglementeerd en worden erkenningen toegekend aan zowel kopers als exploitanten van hout. De verkoop ervan gebeurt via openbare houtverkopen. Deze houtverkopen zijn onderhevig aan bepaalde regels. De wetgeving omtrent openbare houtverkopen vind je terug in het Besluit van de Vlaamse Regering en het Bosdecreet.
Eerlijk hout en papier krijgt een label.

In de Vlaamse openbare bossen wordt jaarlijks meer dan 220.000 m³ hout gekocht en geëxploiteerd. Deze houtkap dient vakkundig en verantwoord te gebeuren. In overleg met de houtexploitatiesector en het ANB is daarom de erkenningsregeling opgesteld. Die geldt zowel voor kopers als voor exploitanten. Omdat de erkenning een kwaliteitsgarantie wil bieden bij het uitvoeren van bosexploitaties, moeten de erkende kopers en exploitanten aan een aantal voorwaarden voldoen.

De verkoop van het hout gebeurt via jaarlijkse openbare houtverkopen. Via een houtcataloog wordt het hout aangeboden.

Wanneer mensen houtproducten in huis halen, houden ze niet alleen rekening met hun portemonnee, maar steeds meer ook met sociale en ecologische aspecten. Er is dan ook een groeiende vraag naar eerlijk hout en papier. Een label zoals het FSC (Forest Stewardship Council) is daarop een antwoord. Ook voor de Vlaamse bosbeheerder liggen hier belangrijke kansen. 

Kapmachtigingen

Het hout dat te koop aangeboden wordt in onderstaande verkopen wordt gekapt volgens de regels van duurzaam bosbeheer. De kappingen kaderen in de uitvoering van goedgekeurde beheerplannen of werden conform de geldende wetgeving gemachtigd. Deze machtigingen kan u op deze pagina raadplegen.

Volgende openbare verkopen

Makershout voor de ambachtelijke houtbewerker

Donderdag 9 februari 2023

Wil jij graag aan de slag met hout vanuit onze bossen? Dan vind je in hieronder de nieuwe catalogus. Je kan bieden tot 9 februari 2023 om 24u.

Vlaams houtpark

Donderdag 16 februari 2023

Op 16 februari 2023 vindt in het Meerdaalwoud het vijfde Vlaams Houtpark plaats. Net als vorige jaren verkoopt Natuur en Bos hoogwaardig kwaliteitshout aan de hoogste bieder, bij voorkeur aan lokale houtverwerkers uit Vlaanderen of onze buurlanden.

Openbare houtverkoop regio’s Taxandria, Hoge Kempen tot Voeren

Maandag 20 februari 2023

Houtverkoop uit de domeinen: Vrouwenbos, MD Grobbendonk, Zavelbos, Kempense Heuvelrug TK - Eig. ANB en Vallei van de Desselse Nete.

Alle data